Održive gajbe za piće

Životni ciklus povratne gajbe za piće je cirkularan i pravi je primer savršenog poslovnog modela zatvorene petlje.

Povratne gajbe za piće se u 100% slučajeva mogu ponovo koristiti i imaju 100% mogućnost recikliranja. Gajbe su dizajnirane za zaštitu Vašeg proizvoda u transportu tokom višestrukih povratnih putovanja, te za smanjenje rizika, troškova i emisija ugljen dioksida u celom lancu snabdevanja

Svet se menja, a ambalaža treba da štiti i poštuje okolinu. Naše brizgane gajbe za piće ispunjavaju sve te zahteve, te nude i više od toga.

Životni ciklus povratne gajbe za piće je cirkularan i pravi je primer savršenog poslovnog modela zatvorene petlje.

SAVRŠENI POSLOVNI MODEL ZATVORENOG KRUGA

Povratne gajbe za piće su izuzetno izdržljive. Čak i pod najstrožim procedurama manipulacije, traju decenijama, a kada gajbe konačno dođu do kraja svog veka, odmah započinju svoj sledeći život tako što se melju i pretvaraju u nove gajbe. Proces mlevenja odvija se bez dodavanja vode ili hemijskih aditiva.

Ovaj proces može se beskrajno ponavljati, bez potrebe za dodatnom potrošnjom sirovina.

Čak je i postupak mlevenja gajbi na kraju svakog životnog ciklusa prilagođen za smanjenje emisija. Proizvodnja novih plastičnih proizvoda od recikliranih materijala koristi samo dve trećine energije u odnosu na proizvodnju od originalnog materijala.

Možemo izraditi gajbe za piće od recikliranog materijala, sa istim specifikacijama čvrstoće kao gajbe izrađene od originalnog materijala.

DW Reusables ima jedinstvenu mogućnost mlevenja gajbi na bilo kojoj lokaciji u bilo kojem delu sveta. Ove potpuno autonomne mobilne jedinice za mlevenje manje zagađuju okolinu, budući da je transport samlevenog materijala 6,5 puta efikasniji i isplativiji od transporta samih gajbi, čime se dodatno smanjuje emisija CO².

Povratne gajbe za piće takođe promovišu druge održive materijale jer idu ruku pod ruku sa staklenim ili plastičnim bocama koje se mogu ponovo puniti i koristiti te time značajno smanjuju ukupni ambalažni otpad.

Contact us