Održive nosiljke za piće

Životni ciklus povratne nosiljke za piće je kružni i pravi je primjer savršenog poslovnog modela zatvorenog kruga.

Povratne nosiljke za piće u 100% slučajeva se mogu ponovno koristiti i 100% mogućnost recikliranja. Nosiljke su dizajnirane za zaštitu vašeg proizvoda u tranzitu tijekom višestrukih povratnih putovanja te za smanjenje rizika, troškova i emisija ugljičnog dioksida u cijelom opskrbnom lancu

Svijet se mijenja, a ambalaža treba štititi i poštivati okoliš. Naše brizgane nosiljke za piće ispunjavaju sva ta obećanja te nude i više od toga.

Životni ciklus povratne nosiljke za piće je kružni i pravi je primjer savršenog poslovnog modela zatvorenog kruga.

SAVRŠENI POSLOVNI MODEL ZATVORENOG KRUGA

Povratne nosiljke za piće iznimno su izdržljive. Čak i pod najstrožim postupcima manipulacije, traju desetljećima, a kada nosiljke konačno dođu do kraja svog vijeka, odmah započinju svoj sljedeći život tako što se melju i pretvaraju u nove nosiljke. Proces mljevenja odvija se bez dodavanja vode ili kemijskih aditiva.

Ovaj se proces može beskrajno ponavljati, bez potrebe za dodatnom potrošnjom sirovina.

Čak je i postupak mljevenja nosiljki na kraju svakog životnog ciklusa prilagođen za smanjenje emisija. Proizvodnja novih plastičnih proizvoda od recikliranih materijala koristi samo dvije trećine energije u odnosu na proizvodnju od original materijala.

Možemo izraditi nosiljke za piće od recikliranog materijala, s istim specifikacijama čvrstoće kao nosiljke izrađene od original materijala.

DW Reusables ima jedinstvenu mogućnost mljevenja nosiljki na bilo kojoj lokaciji u bilo kojem dijelu svijeta. Ove potpuno autonomne mobilne jedinice za mljevenje manje zagađuju okoliš, budući da je transport samljevenog materijala 6,5 puta učinkovitiji i isplativiji od transporta samih nosiljki, čime se dodatno smanjuje emisija CO².

Povratne nosiljke za piće također promiču druge održive materijale jer idu ruku pod ruku sa staklenim ili plastičnim bocama koje se mogu ponovno puniti i koristiti te time značajno smanjuju ukupni ambalažni otpad.

Contact us