Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

Naziv projekta: Primjena energetske učinkovitosti i korištenja OIE u tvornici Stražaplastika d.d.

Kratki opis projekta: Dana 27.07.2021. poduzeće Stražaplastika d.d. (danas: DW Reusables Hum d.o.o.) potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Primjena energetske učinkovitosti i korištenja OIE u tvornici Stražaplastika d.d.“, referentna oznaka ugovora KK.04.1.1.03.0342. Dana 01.06.2023. poduzeće DW Reusables Hum d.d. (danas: DW Reusables Hum d.o.o.) potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Dodatak I Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Primjena energetske učinkovitosti i korištenja OIE u tvornici Stražaplastika d.d.“, referentna oznaka ugovora KK.04.1.1.03.0342. Provedba projekta sufinancirana je iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021. -2026.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzeću Stražaplastika d.d. ostvarit će se ugradnjom fotonaponskih pretvarača stupnja iskoristivosti većeg od 15% za vlastitu proizvodnju električne energije, ugradnjom učinkovitijeg sustava rasvjete, ugradnjom dizalice topline zrak/voda visokog energetskog razreda za potrebe grijanja zgrade, ugradnjom sustava rekuperacije topline iz prostora, zamjenom zastarjelih kompresora, ugradnjom solarnih kolektora, zamjenom obradnog stroja, te ugradnjom sustava upravljanja energijom – brojila. Tim mjerama ostvarit će se ukupna ušteda godišnje isporučene energije u iznosu od 38,0% i smanjenje emisija CO2 za 288,0 t na godišnjoj razini.

Ciljevi projekta: smanjenje količine isporučene energije na godišnjoj razini u proizvodnom pogonu i u zgradi, smanjenje količine isporučene energije na godišnjoj razini za cijelo poduzeće, ukupna ušteda energije u proizvodnom poduzeću, godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora nakon provedbe projekta, smanjenje emisije CO2 na godišnjoj razini, smanjenje isporučene količine energije iz konvencionalnih izvora nakon provedbe mjera, zamjena goriva s ekološki nepovoljne električne energije na ekološki povoljniju solarnu energiju.

Očekivani rezultati projekta:

 

  • smanjenje količine isporučene energije na godišnjoj razini za 37,6% (846.671,00 kWh/god) u proizvodnom pogonu i 42,5% (79.890,00 kWh/god) u zgradi
  • smanjenje količine isporučene energije na godišnjoj razini 926.561 kWh za cijelo poduzeće
  • ukupna ušteda energije u proizvodnom poduzeću iznosi 254.355 kWh godišnje
  • godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora nakon provedbe projekta (električne energije iz fotonaponske elektrane, toplinske energije iz dizalice topline zrak/voda i solarnih kolektora): 672.206 kWh
  • smanjenje emisije CO2 za 288 t na godišnjoj razini
  • ugradnjom dizalice topline ukupna potrošnja prirodnog plina za grijanje objekta smanjuje se za 109.637 kWh/god
  • smanjenje isporučene količine energije iz konvencionalnih izvora nakon provedbe mjera za 38,0%
  • omjer ostvarene godišnje uštede isporučene energije i ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta je 0,046626 kWh/kn
  • zamjena goriva s ekološki nepovoljne električne energije na ekološki povoljniju solarnu energiju

Ukupna vrijednost projekta: 2.637.488,35 EUR

EU sufinanciranje projekta: 1.619.385,39 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 15.06.2021. do 30.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Mario Tomljanović, mail: Mario.Tomljanovic@dwreusables.com, tel: +385 91 451 2466

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-proizvodnim-industrijama/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća DW Reusables Hum d.o.o.

Contact us