Usluge

DW Reusables svojim kupcima pruža usluge u kompletnom lancu snabdevanja. Cilj nam je smanjiti količinu otpada nudeći uslugu mlevenja u našim pogonima ili mobilno mlevenje na lokaciji kupca. Naši su pogoni strateški smešteni širom Evrope gde, osim recikliranja, nudimo logističke usluge poput punjenja i vađenja boca iz gajbi. Za lokacije širom sveta, možemo isporučiti potpuno rešenje, uključujući potrebne resurse lokalnom partneru proizvođaču koji se bavi brizganjem. Tokom ovog procesa mi ostajemo kontaktna tačka i preuzimamo odgovornost za ceo projekat. Uz naše brojne usluge pružamo i usluge održavanje kalupa, sigurnog skladištenja i osiguranja kalupa.

Umetanje i vađenje boca

Višekratne gajbe i staklene boce idu ruku pod ruku. Stoga u sva naša četiri evropska pogona za brizganje strateški nudimo logističku uslugu punjenja gajbi bocama ili vađenja boca iz gajbi.

Mlevenje u našim pogonima

Budući da je naša ambalaža za višekratnu upotrebu dizajnirana tako da se može reciklirati, DW Reusables ima objekte za mlevenje na svakoj proizvodnoj lokaciji. Kako bi se osiguralo da je samleveni materijal najvišeg kvaliteta, on prolazi kroz liniju za čišćenje koja filtrira prašinu ili bilo kakve ostatke.

Mobilno mlevenje

Naše mobilne jedinice za mlevenje eliminišu nepotreban transport robe i smanjuju povezane logističke troškove. Nude efikasnu fleksibilnost jer se mogu koristiti na bilo kojoj lokaciji. Za samleveni materijal možemo ponuditi uslugu skladištenja prema zahtevu kupca.

Održavanje kalupa

Razvoj kalupa je značajna investicija, a pravilno održavanje kalupa ključno je za zaštitu Vaše imovine. Stoga sprovodimo temeljno održavanje i potrebne popravke u našim centrima za održavanje kalupa.

Međunarodna mreža strateških partnera

Prevoz gotovih proizvoda do različitih svetskih lokacija može biti predalek. Nudimo potpuno rešenje organizovanjem potrebnih resursa kod lokalnih partnera za brizganje i podržaćemo našeg lokalnog partnera svojim znanjem i stručnošću.

Case studies

Contact us