Usługi

DW Reusables zapewnia naszym klientom usługi pełnego łańcucha dostaw. Naszym celem jest redukcja ilości odpadów poprzez oferowanie usług recyklingu wewnętrznego i mobilnego. Nasze zakłady są strategicznie zlokalizowane w całej Europie, gdzie oprócz recyklingu oferujemy usługi logistyczne, takie jak napełnianie i wyjmowanie butelek ze skrzynek. W przypadku lokalizacji na całym świecie możemy dostarczyć kompleksowe rozwiązanie, w tym wymagane zasoby, do lokalnego zakładu partnerskiego zajmującego się formowaniem wtryskowym. W trakcie całego procesu pozostajemy punktem kontaktowym i przejmujemy całą odpowiedzialność za cały projekt. W ramach naszych licznych usług zapewniamy konserwację form, opcje bezpiecznego przechowywania i ubezpieczenie form.

Przenoszenie butelek

Skrzynki na butelki wielokrotnego użytku i szklane butelki idą w parze. Dlatego strategicznie oferujemy we wszystkich naszych czterech europejskich zakładach formowania wtryskowego usługę logistyczną polegającą na napełnianiu skrzynek butelkami lub wyjmowaniu butelek ze skrzynek.

Mielenie w naszych zakładach

Ponieważ nasze opakowania wielokrotnego użytku są przeznaczone do recyklingu, DW Reusables posiada urządzenia do ponownego mielenia w każdym zakładzie produkcyjnym. Aby zapewnić najwyższą jakość przemielonego materiału, przechodzi on przez linię myjącą, która odfiltrowuje kurz i wszelkie pozostałości.

Mielenie mobilne

Nasze mobilne urządzenia do mielenia eliminują niepotrzebny transport towarów i zmniejszają związane z tym koszty logistyczne. Oferują one efektywną elastyczność, ponieważ mogą być używane w dowolnym miejscu. Na życzenie naszych klientów przemielony materiał może zostać przekazany do magazynu.

Konserwacja form

Opracowanie formy wtryskowej to spora inwestycja, a właściwa konserwacja formy ma kluczowe znaczenie dla ochrony aktywów. Dlatego też przeprowadzamy gruntowną konserwację i niezbędne naprawy w naszych centrach konserwacji form.

Międzynarodowa sieć partnerów strategicznych

Transport gotowych produktów do lokalizacji na całym świecie może być zbyt daleki. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie, organizując wymagane zasoby u lokalnych partnerów w zakresie formowania wtryskowego i będziemy wspierać naszego lokalnego partnera naszą wiedzą i doświadczeniem.

Case studies

Contact us