Trajnostnost

Skupaj lahko dosežemo spremembe

Trajnostno poročilo družbe DW Reusables

Ponosni smo, da lahko pregledno predstavimo svojo trajnostno strategijo in ambiciozne cilje do leta 2030 ter številne ukrepe, ki smo jih že sprejeli.
V našem trajnostnem poročilu prav tako poudarjamo ogromno razliko, ki jo lahko naši izdelki naredijo v boju za zmanjšanje enosmerne odpadne embalaže, s čimer našim strankam pomagamo izboljšati njihove cilje družbene odgovornosti podjetij.

Študije primerov

Contact us