Systemy dozujące Stackabox

Stackabox pozwala na doskonałą integrację z istniejącymi liniami produkcyjnymi firm zajmujących się napojami i napełnianiem i jest odpowiedni dla wszystkich systemów dozujących. Stackabox obsługuje wszystkie delikatne przedmioty, które muszą być dozowane i transportowane luzem i może być dostosowany do potrzeb różnych branż.

Dozowanie bazowe

W przypadku dozowania bazowego preformy płynnie wsuwają się do leja zasypowego linii napełniającej.

Dozowanie na podstawie jest ogólnie preferowanym systemem, ponieważ ma wyjątkową zaletę polegającą na zmniejszeniu uszkodzeń wąskiego gardła preform.

Dozowanie od góry

Dozowanie od góry jest odpowiednie dla szerokiej gamy produktów. Nie wymaga zbiornika.

Kontrolowane dozowanie od góry

Kontrolowane dozowanie od góry ma możliwość częściowego rozładowania zawartości.

Dozowanie boczne

Idealne rozwiązanie w przypadku ograniczonej przestrzeni. Dozowanie boczne jest standardem w wielu branżach, a Stackabox oferuje idealne rozwiązanie.

Contact us